Om Femineral Kvinna

Femineral Kvinna är ett flytande järn- och mineraltillskott som bidrar till att höja blodvärdet och minska tröttheten. Femineral Kvinna har en unik balans mellan mineraler, spårämnen, vitaminer, 14 noggrannt utvalda svenska hälsosamma örter från vår folktradition samt den adaptogenrika växten rysk rot.

Femineral Kvinna bygger på synergieffekt mellan fyra grupper biologiskt aktiva ämnen: järn med mineraler, antioxidanter, adaptogener och vitaminer.

Detta är ett kosttillskott. Rekommenderad daglig dos bör inte överskridas. Kosttillskott bör inte ersätta en varierad kost och en hälsosam livsstil.

Järntillskottet med så mycket mer

Femineral Kvinna är det fullvärdiga järn- och mineraltillskott som har en balanserad sammansättning av järn, mineraler, vitaminer och noggrant utvalda svenska hälsosamma örter i vår folktradition. Dessa örter är mineralrika och adaptogenrika. Dessutom innehåller de naturliga antioxidanter. Femineral Kvinna är speciellt framtaget för kvinnor.

Femineral Kvinnas egenskaper

  • Mot järnbrist och trötthet
  • För ett ökat välbefinnande
  • Vackrare hår, hud och naglar
  • Femineral Kvinna bygger på synergieffekt mellan fyra grupper biologiskt aktiva ämnen: järn med mineraler, antioxidanter, adaptogener och vitaminer.

En ren substans

Ingående adaptogensubstans är testad utan anmärkning avseende ”dopingegenskaper” av ett UKAS-certifierat laboratorium i England, ackrediterat såväl inom Storbritannien som övriga EU.

Var köper jag Femineral Kvinna?

Köp Femineral Kvinna och övriga adaptogenbaserade hälsomedel i hälsofackhandeln eller utvalda apotek.

Rekommenderad daglig dos

Ta 20 ml en till två gånger dagligen.

Femineral Kvinna finns i flytande form

En flaska innehåller 500 ml. En flaska räcker i ca en halv till en månad.

Namnet Femineral Kvinna markerar att det är kvinnornas särskilda järnbehov som stått i fokus vid produktutvecklingen.

Namnet fångar även produktens unika kombination av järn (med den kemiska beteckningen ”Fe”), och andra mineraler som är gynnsamma för järnupptaget.

Järnbrist är den vanligaste orsaken till trötthet bland kvinnor

Otillräckligt järnintag är den vanligaste orsaken till trötthet bland kvinnor. Cirka 40 procent av kvinnor mellan 13 och 50 år i Sverige har för låga järnvärden.

Järnets uppgift är att bilda hemoglobin – ett protein i de röda blodkropparna som transporterar syre från lungorna till kroppens olika vävnader.

När vävnaderna inte får tillräckligt med syre, sänks den fysiska och psykiska prestationsförmågan. Det är därför blodbrist gör att man känner sig utmattad och orkeslös. Andra tecken kan exempelvis vara blekhet, kalla händer och fötter, huvudvärk, sämre koncentrationsförmåga, sköra naglar och minskad sexlust.

Cirka 40 procent av kvinnor under 50 år lider av järnbrist – men när problemet väl uppstått är det svårt att lösa med enbart bättre kost

Vanliga orsaker till järnbrist är otillräckligt med järn i kosten och bristande förmåga att uppta järn i blodet. Genom att regelbundet äta en väl avvägd kost eller ett väl avvägt järn- och kosttillskott kan man förebygga järnbrist.

Därför har Svenska Örtmedicinska Institutet utvecklat Femineral Kvinna. Ett blodbildande järn- och mineraltillskott för kvinnor

Visad effekt i vetenskapliga studier

Svensktillverkade Femineral Kvinna höjer blodvärdet och minskar effektivt tröttheten enligt en klinisk studie. Studien pågick fyra veckor och flera parametrar mättes. Exempelvis undersöktes Hb-värde, trötthet, huvudvärk, kalla händer och fötter, förstoppning, sköra naglar samt välbefinnande. Bland dessa faktorer uppvisade majoriteten en klar förbättring. Femineral Kvinna har en unik balans mellan mineraler, spårämnen, vitaminer, 16 välbeprövade svenska hälsosamma örter i vår folktradition samt den adaptogenrika växten Rysk Rot.

Känner du igen dig?

Om man har blodbrist kan man:

✓ känna sig trött och orkeslös

✓ bli yr

✓ bli andfådd lättare

✓ få hjärtklappning

✓ få huvudvärk

✓ kalla händer

Femineral Kvinna – balans mellan järn, mineraler, spårämnen vitaminer och beprövade hälsoörter

Det finns olika järntillskott. Det är bara Femineral Kvinna som ger en kombinations-effekt av fyra grupper biologiskt aktiva ämnen: järn och andra viktiga mineraler, vitaminer, antioxidanter och adaptogener. Tillsammans ger det Femineral Kvinna-effekten (se faktaruta nedan). Dessutom är Femineral Kvinna snällt mot magen. Det finns inga rapporterade biverkningar som förstoppning som annars är så vanligt vid järntillskott.

Adaptogener bidrar till hälsa och välbefinnande

Den unika sammansättningen gör Femineral Kvinna effektivt vid järnunderskott. Men Femineral Kvinna är även värdefullt ur ett bredare hälsoperspektiv. Den adaptogenrika växten Rysk Rot bidrar till att återställa störd jämvikt vid fysisk belastning samt stress. Dessa verkar på cellnivå.

Hjälper hår, hud och sköra naglar

I en klinisk undersökning hade Femineral Kvinna en gynnsam och påtaglig effekt även på hår, hud och sköra naglar.

I en klinisk studie visade sig den adaptogena effekten genom att kvinnorna som fått Femineral Kvinna upplevde 70 % ökat välbefinnande och 80 % mindre trötthet, jämfört med den grupp som fick ett annat järntillskott. Den adaptogena antistressverkan ledde till hela 90 % minskad irritation i jämförelsen.

* Klinisk studie med 60 svenska kvinnor.
Det beror på den unika sammansättningen där: Zink bidrar till att bibehålla normal hår-, nagel- och hudkvalitet. Selen skyddar huden mot oxidativ stress. Ämnet är också viktigt för normalt hår och naglar. Koppar bidrar till hudens normala pigmentering samt normalt hår och bindväv.

* Klinisk studie Sci Pharm. 2008; 76; 725-742.

Femineral Kvinnas goda egenskaper

Enligt European Food Safety Authority (EFSA) bidrar innehållet i Femineral Kvinna till:

 

✓ bildandet av röda blodkroppar och proteinet hemoglobin
✓ normal blodbildning
✓ normal järntransport i blodet
✓ att öka järnupptaget

 

✓ att bibehålla normala röda blodkroppar och normal järnomsättning
✓ att skydda cellerna mot oxidativ stress
✓ minska trötthet och utmattning
✓ bibehålla normalt hår och naglar

Femineral Kvinna – Hb-värdet ökade med i snitt 15 enheter i omfattande klinisk studie

Dessutom är det skonsamt för magen.

I en omfattande klinisk studie som är publicerad i en internationell vetenskaplig tidskrift bevisades Femineral Kvinnas effektivitet. Studien pågick under fyra veckor och ett flertal olika parametrar mättes. Bland dessa uppvisade majoriteten en klar förbättring. Bland annat undersöktes Hb-värde (hemoglobin-värde), antal röda blodkroppar, välbefinnande, trötthet, förstoppning, kalla händer och fötter, sköra naglar, irritation, blek hud och huvudvärk. I studien jämförde vi med en annan kvalitetsprodukt på den svenska marknaden och Femineral Kvinna gav bättre resultat i de flesta avseenden*.

En unik, balanserad sammansättning gör Femineral Kvinna effektivt

Det som gör Femineral Kvinna  så bra, är dess kombinationsverkan. För att optimalt utnyttja järn för bättre blodvärden krävs ett lagarbete – eller kedjeverkan – mellan olika naturliga ämnen. Exempelvis behövs koppar (Cu) för att bilda röda blodkroppar. För zink (Zn) gäller att underskott på zink ofta även innebär lågt järnvärde. Zink är viktig för fertiliteten och en viktig komponent i bröstmjölken. En brist på mineralen mangan (Mn) kan tom ge upphov till anemi (blodbrist). Mineralkedjan illustrerar de olika mineralernas samverkan.

 

Hemoglobinförbättring i enheten g/l efter 28 dagar. Statistiskt signifikant skillnad.
Femineral Kvinna ökade blodbildningen redan på 1 vecka I en annan klinisk studie, en observationsstudie, deltog 60 kvinnor på en kvinnoklinik i Göteborg. Redan efter en vecka kunde man se förbättrade blodvärden i gruppen som fått Femineral Kvinna, vilket var överraskande snabbt. Hela 40 procent upplevde även ett ökat välbefinnande.

Staplarna visar Välbefinnande före och Välbefinnande efter en veckas behandling med Femineral Kvinna.

1 = Mycket trött, 2 = Trött, 3 = Normal, 4 = Pigg, 5 = Mycket pigg

* Studie publicerad i Scientia Pharmaceutica: 2008; 76; 725-742.Staplarna visar Välbefinnande före och Välbefinnande efter en veckas behandling med Femineral Kvinna. 1 = Mycket trött, 2 = Trött, 3 = Normal, 4 = Pigg, 5 = Mycket pigg * Studie publicerad i Scientia Pharmaceutica: 2008; 76; 725-742.

Femineral Kvinna ger dig:

✓ Lättupptagligt järn.

✓ Mangan, molybden, zink, krom, koppar.

✓ Vitaminerna B1, B2, B6, B9, B12, C och D.

✓ Spårämnena bor, jod och selen.

✓ 16 väl beprövade beprövade hälsosamma örter i vår folktradition.

✓ Den adaptogenrika växten Rysk Rot som snabbt ger energi och balans.

Share This