✓ Bättre järnvärde, snäll mot magen  ✓ Mycket mer än bara järn  ✓ Hela mineralkedjan  ✓ Hjälper hud, hår och sköra naglar

Järntillskottet med så mycket mer

FeMineral är det fullvärdiga järn- och mineraltillskott som har en balanserad sammansättning av järn, mineraler, vitaminer och noggrant utvalda svenska hälsosamma örter i vår folktradition. Dessa örter är mineralrika och adaptogenrika. Dessutom innehåller de naturliga antioxidanter. FeMineral är speciellt framtaget för kvinnor.

Feminerals egenskaper

 • Mot järnbrist och trötthet
 • För ett ökat välbefinnande
 • Vackrare hår, hud och naglar
 • Mot järnbrist och trötthet
 • För ett ökat välbefinnande
 • Vackrare hår, hud och naglar
 • FeMineral bygger på synergieffekt mellan fyra grupper biologiskt aktiva ämnen: järn med mineraler, antioxidanter, adaptogener och vitaminer.

En ren substans

Ingående adaptogensubstans är testad utan anmärkning avseende “dopingegenskaper” av ett UKAS-certifierat laboratorium i England, ackrediterat såväl inom Storbritannien som övriga EU.

Rekommenderad daglig dos

Ta 20 ml en till två gånger dagligen.

Var köper jag Femineral?

Köp Femineral och övriga adaptogenbaserade hälsomedel i vår webshop, hälsofackhandeln eller utvalda apotek.

Femineral finns i flytande form

En flaska innehåller 500 ml. En flaska räcker i ca en halv till en månad.

Köp Femineral

Köp Femineral och övriga adaptogenbaserade hälsomedel i vår webshop, hälsofackhandeln eller utvalda apotek.

Köp

Visad effekt i vetenskapliga studier

Svensktillverkade FeMineral höjer blodvärdet och minskar effektivt tröttheten enligt en klinisk studie. Studien pågick fyra veckor och flera parametrar mättes. Exempelvis undersöktes Hb-värde, trötthet, huvudvärk, kalla händer och fötter, förstoppning, sköra naglar samt välbefinnande. Bland dessa faktorer uppvisade majoriteten en klar förbättring. FeMineral har en unik balans mellan mineraler, spårämnen, vitaminer, 16 välbeprövade svenska hälsosamma örter i vår folktradition samt den adaptogenrika växten Rysk Rot.

Känner du igen dig?

Om man har blodbrist kan man:

✓ känna sig trött och orkeslös
✓ bli yr
✓ bli andfådd lättare
✓ få hjärtklappning
✓ få huvudvärk
✓ kalla händer

Folio-1460083-Skärpt-A5

Järnbrist är den vanligaste orsaken till trötthet bland kvinnor

Cirka 40 procent av kvinnor under 50 år lider av järnbrist – men när problemet väl uppstått är det svårt att lösa med enbart bättre kost

Vanliga orsaker till järnbrist är otillräckligt med järn i kosten och bristande förmåga att uppta järn i blodet. Genom att regelbundet äta en väl avvägd kost eller ett väl avvägt järn- och kosttillskott kan man förebygga järnbrist.

Därför har Svenska Örtmedicinska Institutet utvecklat FeMineral®. Ett blodbildande järn- och mineraltillskott för kvinnor

Otillräckligt järnintag är den vanligaste orsaken till trötthet bland kvinnor. Cirka 40 procent av kvinnor mellan 13 och 50 år i Sverige har för låga järnvärden.

Järnets uppgift är att bilda hemoglobin – ett protein i de röda blodkropparna som transporterar syre från lungorna till kroppens olika vävnader.

När vävnaderna inte får tillräckligt med syre, sänks den fysiska och psykiska prestationsförmågan. Det är därför blodbrist gör att man känner sig utmattad och orkeslös. Andra tecken kan exempelvis vara blekhet, kalla händer och fötter, huvudvärk, sämre koncentrationsförmåga, sköra naglar och minskad sexlust.

Namnet FeMineral markerar att det är kvinnornas särskilda järnbehov som stått i fokus vid produktutvecklingen. Namnet fångar även produktens unika kombination av järn (med den kemiska beteckningen ”Fe”), och andra mineraler som är gynnsamma för järnupptaget.

FeMineral – balans mellan järn, mineraler, spårämnen vitaminer och beprövade hälsoörter

Det fi nns olika järntillskott. Det är bara FeMineral som ger en kombinationse ekt av fem grupper biologiskt aktiva ämnen: järn och andra viktiga mineraler, vitaminer, antioxidanter och adaptogener. Tillsammans ger det FeMineral-e ekten (se faktaruta nedan). Dessutom är FeMineral snällt mot magen. Det finns inga rapporterade biverkningar som förstoppning som annars är så vanligt vid järntillskott.

FeMinerals goda egenskaper

Enligt European Food Safety Authority (EFSA) bidrar innehållet i FeMineral till:

✓ bildandet av röda blodkroppar och proteinet hemoglobin

✓ normal järntransport i blodet

✓ att öka järnupptaget

✓ att bibehålla normala röda blodkroppar och normal järnomsättning

✓ normal blodbildning

✓ att skydda cellerna mot oxidativ stress

✓ minska trötthet och utmattning

✓ bibehålla normalt hår och naglar

Skönheten kommer inifrån

Hjälper hår, hud och sköra naglar

I en klinisk undersökning hade FeMineral en gynnsam och påtaglig effekt även på hår, hud och sköra naglar.

Adaptogener bidrar till 

Hälsa och välbefinnande

Den unika sammansättningen gör FeMineral effektivt vid järnunderskott. Men FeMineral är även värdefullt ur ett bredare hälsoperspektiv. Den adaptogenrika växten Rysk Rot bidrar till att återställa störd jämvikt vid fysisk belastning samt stress. Dessa verkar på cellnivå.

Upplevt välbefinnande*

(högre sifra är bättre)

I en klinisk studie visade sig den adaptogena effekten genom att kvinnorna som fått FeMineral upplevde 70 % ökat välbefinnande och 80 % mindre trötthet, jämfört med den grupp som fick ett annat järntillskott. Den adaptogena antistressverkan ledde till hela 90 % minskad irritation i jämförelsen.

* Klinisk studie med 60 svenska kvinnor.

Nagelskörhet*

(Högt värde = låg skörhet)

Det beror på den unika sammansättningen där: Zink bidrar till att bibehålla normal hår-, nagel- och hudkvalitet. Selen skyddar huden mot oxidativ stress. Ämnet är också viktigt för normalt hår och naglar. Koppar bidrar till hudens normala pigmentering samt normalt hår och bindväv.

* Klinisk studie Sci Pharm. 2008; 76; 725-742.

FeMineral – Hb-värdet ökade med i snitt 15 enheter i omfattande klinisk studie

Dessutom är det skonsamt för magen

I en omfattande klinisk studie som är publicerad i en internationell vetenskaplig tidskrift bevisades FeMinerals effektivitet. Studien pågick under fyra veckor och ett flertal olika parametrar mättes. Bland dessa uppvisade majoriteten en klar förbättring. Bland annat undersöktes Hb-värde (hemoglobin-värde), antal röda blodkroppar, välbefinnande, trötthet, förstoppning, kalla händer och fötter, sköra naglar, irritation, blek hud och huvudvärk. I studien jämförde vi med en annan kvalitetsprodukt på den svenska marknaden och FeMineral gav bättre resultat i de flesta avseenden*.

Hemoglobinförbättring i enheten g/l efter 28 dagar. Statistiskt signifikant skillnad.
FeMineral ökade blodbildningen redan på 1 vecka I en annan klinisk studie, en observationsstudie, deltog 60 kvinnor på en kvinnoklinik i Göteborg. Redan efter en vecka kunde man se förbättrade blodvärden i gruppen som fått FeMineral, vilket var överraskande snabbt. Hela 40 procent upplevde även ett ökat välbefinnande.

Staplarna visar Välbefinnande före och Välbefinnande efter en veckas behandling med FeMineral. 1 = Mycket trött, 2 = Trött, 3 = Normal, 4 = Pigg, 5 = Mycket pigg * Studie publicerad i Scientia Pharmaceutica: 2008; 76; 725-742.

Staplarna visar Välbefinnande före och Välbefinnande efter en veckas behandling med FeMineral.
1 = Mycket trött, 2 = Trött, 3 = Normal, 4 = Pigg, 5 = Mycket pigg

* Studie publicerad i Scientia Pharmaceutica: 2008; 76; 725-742.Staplarna visar Välbefinnande före och Välbefinnande efter en veckas behandling med FeMineral. 1 = Mycket trött, 2 = Trött, 3 = Normal, 4 = Pigg, 5 = Mycket pigg * Studie publicerad i Scientia Pharmaceutica: 2008; 76; 725-742.

En unik, balanserad sammansättning gör FeMineral effektivt

Mineralkedjan-Femineral-VektorDet som gör FeMineral så bra, är dess kombinationsverkan. För att optimalt utnyttja järn för bättre blodvärden krävs ett lagarbete – eller kedjeverkan – mellan olika naturliga ämnen. Exempelvis behövs koppar (Cu) för att bilda röda blodkroppar. För zink (Zn) gäller att underskott på zink ofta även innebär lågt järnvärde. Zink är viktig för fertiliteten och en viktig komponent i bröstmjölken. En brist på mineralen mangan (Mn) kan tom ge upphov till anemi (blodbrist). Mineralkedjan illustrerar de olika mineralernas samverkan.

FeMineral ger dig:

✓ Lättupptagligt järn.

✓ Mangan, molybden, zink, krom, koppar.

✓ Vitaminerna B1, B2, B6, B9, B12, C och D.

✓ Spårämnena bor, jod och selen.

✓ 16 väl beprövade beprövade hälsosamma örter i vår folktradition.

✓ Den adaptogenrika växten Rysk Rot som snabbt ger energi och balans.

✓ Bättre järnvärde, snäll mot magen

✓ Mycket mer än bara järn

✓ Hela mineralkedjan

✓ Hjälper hud, hår och sköra naglar

Järntillskottet med så mycket mer

FeMineral är det fullvärdiga järn- och mineraltillskott som har en balanserad sammansättning av järn, mineraler, vitaminer och noggrant utvalda svenska hälsosamma örter i vår folktradition. Dessa örter är mineralrika och adaptogenrika. Dessutom innehåller de naturliga antioxidanter. FeMineral är speciellt framtaget för kvinnor.

Feminerals egenskaper

 • Mot järnbrist och trötthet
 • För ett ökat välbefinnande
 • Vackrare hår, hud och naglar
 • Mot järnbrist och trötthet
 • För ett ökat välbefinnande
 • Vackrare hår, hud och naglar
 • FeMineral bygger på synergieffekt mellan fyra grupper biologiskt aktiva ämnen: järn med mineraler, antioxidanter, adaptogener och vitaminer.

En ren substans

Ingående adaptogensubstans är testad utan anmärkning avseende “dopingegenskaper” av ett UKAS-certifierat laboratorium i England, ackrediterat såväl inom Storbritannien som övriga EU.

Rekommenderad daglig dos

Ta 20 ml en till två gånger dagligen.

Var köper jag Femineral?

Köp Femineral och övriga adaptogenbaserade hälsomedel i vår webshop, hälsofackhandeln eller utvalda apotek.

Femineral finns i flytande form

En flaska innehåller 500 ml. En flaska räcker i ca en halv till en månad.

Köp Femineral

Köp Femineral och övriga adaptogenbaserade hälsomedel i vår webshop, hälsofackhandeln eller utvalda apotek.

Köp

Visad effekt i vetenskapliga studier

Svensktillverkade FeMineral höjer blodvärdet och minskar effektivt tröttheten enligt en klinisk studie. Studien pågick fyra veckor och flera parametrar mättes. Exempelvis undersöktes Hb-värde, trötthet, huvudvärk, kalla händer och fötter, förstoppning, sköra naglar samt välbefinnande. Bland dessa faktorer uppvisade majoriteten en klar förbättring. FeMineral har en unik balans mellan mineraler, spårämnen, vitaminer, 16 välbeprövade svenska hälsosamma örter i vår folktradition samt den adaptogenrika växten Rysk Rot.

Känner du igen dig?

Om man har blodbrist kan man:

✓ känna sig trött och orkeslös
✓ bli yr
✓ bli andfådd lättare
✓ få hjärtklappning
✓ få huvudvärk
✓ kalla händer

Järnbrist är den vanligaste orsaken till trötthet bland kvinnor

Otillräckligt järnintag är den vanligaste orsaken till trötthet bland kvinnor. Cirka 40 procent av kvinnor mellan 13 och 50 år i Sverige har för låga järnvärden.

Järnets uppgift är att bilda hemoglobin – ett protein i de röda blodkropparna som transporterar syre från lungorna till kroppens olika vävnader.

När vävnaderna inte får tillräckligt med syre, sänks den fysiska och psykiska prestationsförmågan. Det är därför blodbrist gör att man känner sig utmattad och orkeslös. Andra tecken kan exempelvis vara blekhet, kalla händer och fötter, huvudvärk, sämre koncentrationsförmåga, sköra naglar och minskad sexlust.

Cirka 40 procent av kvinnor under 50 år lider av järnbrist – men när problemet väl uppstått är det svårt att lösa med enbart bättre kost

Vanliga orsaker till järnbrist är otillräckligt med järn i kosten och bristande förmåga att uppta järn i blodet. Genom att regelbundet äta en väl avvägd kost eller ett väl avvägt järn- och kosttillskott kan man förebygga järnbrist.

Därför har Svenska Örtmedicinska Institutet utvecklat FeMineral®. Ett blodbildande järn- och mineraltillskott för kvinnor

Namnet FeMineral markerar att det är kvinnornas särskilda järnbehov som stått i fokus vid produktutvecklingen. Namnet fångar även produktens unika kombination av järn (med den kemiska beteckningen ”Fe”), och andra mineraler som är gynnsamma för järnupptaget.

FeMineral – balans mellan järn, mineraler, spårämnen vitaminer och beprövade hälsoörter

Det fi nns olika järntillskott. Det är bara FeMineral som ger en kombinationse ekt av fem grupper biologiskt aktiva ämnen: järn och andra viktiga mineraler, vitaminer, antioxidanter och adaptogener. Tillsammans ger det FeMineral-e ekten (se faktaruta nedan). Dessutom är FeMineral snällt mot magen. Det finns inga rapporterade biverkningar som förstoppning som annars är så vanligt vid järntillskott.

FeMinerals goda egenskaper

Enligt European Food Safety Authority (EFSA) bidrar innehållet i FeMineral till:

✓ bildandet av röda blodkroppar och proteinet hemoglobin

✓ normal järntransport i blodet

✓ att öka järnupptaget

✓ att bibehålla normala röda blodkroppar och normal järnomsättning

✓ normal blodbildning

✓ att skydda cellerna mot oxidativ stress

✓ minska trötthet och utmattning

✓ bibehålla normalt hår och naglar

Skönheten kommer inifrån

Hjälper hår, hud och sköra naglar

I en klinisk undersökning hade FeMineral en gynnsam och påtaglig effekt även på hår, hud och sköra naglar.

Adaptogener bidrar till 

Hälsa och välbefinnande

Den unika sammansättningen gör FeMineral effektivt vid järnunderskott. Men FeMineral är även värdefullt ur ett bredare hälsoperspektiv. Den adaptogenrika växten Rysk Rot bidrar till att återställa störd jämvikt vid fysisk belastning samt stress. Dessa verkar på cellnivå.

Upplevt välbefinnande*

(högre sifra är bättre)

I en klinisk studie visade sig den adaptogena effekten genom att kvinnorna som fått FeMineral upplevde 70 % ökat välbefinnande och 80 % mindre trötthet, jämfört med den grupp som fick ett annat järntillskott. Den adaptogena antistressverkan ledde till hela 90 % minskad irritation i jämförelsen.

* Klinisk studie med 60 svenska kvinnor.

Nagelskörhet*

(Högt värde = låg skörhet)

Det beror på den unika sammansättningen där: Zink bidrar till att bibehålla normal hår-, nagel- och hudkvalitet. Selen skyddar huden mot oxidativ stress. Ämnet är också viktigt för normalt hår och naglar. Koppar bidrar till hudens normala pigmentering samt normalt hår och bindväv.

* Klinisk studie Sci Pharm. 2008; 76; 725-742.

FeMineral – Hb-värdet ökade med i snitt 15 enheter i omfattande klinisk studie

Dessutom är det skonsamt för magen

I en omfattande klinisk studie som är publicerad i en internationell vetenskaplig tidskrift bevisades FeMinerals effektivitet. Studien pågick under fyra veckor och ett flertal olika parametrar mättes. Bland dessa uppvisade majoriteten en klar förbättring. Bland annat undersöktes Hb-värde (hemoglobin-värde), antal röda blodkroppar, välbefinnande, trötthet, förstoppning, kalla händer och fötter, sköra naglar, irritation, blek hud och huvudvärk. I studien jämförde vi med en annan kvalitetsprodukt på den svenska marknaden och FeMineral gav bättre resultat i de flesta avseenden*.

Hemoglobinförbättring i enheten g/l efter 28 dagar. Statistiskt signifikant skillnad.
FeMineral ökade blodbildningen redan på 1 vecka I en annan klinisk studie, en observationsstudie, deltog 60 kvinnor på en kvinnoklinik i Göteborg. Redan efter en vecka kunde man se förbättrade blodvärden i gruppen som fått FeMineral, vilket var överraskande snabbt. Hela 40 procent upplevde även ett ökat välbefinnande.

Staplarna visar Välbefinnande före och Välbefinnande efter en veckas behandling med FeMineral. 1 = Mycket trött, 2 = Trött, 3 = Normal, 4 = Pigg, 5 = Mycket pigg * Studie publicerad i Scientia Pharmaceutica: 2008; 76; 725-742.

Staplarna visar Välbefinnande före och Välbefinnande efter en veckas behandling med FeMineral.
1 = Mycket trött, 2 = Trött, 3 = Normal, 4 = Pigg, 5 = Mycket pigg

* Studie publicerad i Scientia Pharmaceutica: 2008; 76; 725-742.Staplarna visar Välbefinnande före och Välbefinnande efter en veckas behandling med FeMineral. 1 = Mycket trött, 2 = Trött, 3 = Normal, 4 = Pigg, 5 = Mycket pigg * Studie publicerad i Scientia Pharmaceutica: 2008; 76; 725-742.

En unik, balanserad sammansättning gör FeMineral effektivt

Mineralkedjan-Femineral-VektorDet som gör FeMineral så bra, är dess kombinationsverkan. För att optimalt utnyttja järn för bättre blodvärden krävs ett lagarbete – eller kedjeverkan – mellan olika naturliga ämnen. Exempelvis behövs koppar (Cu) för att bilda röda blodkroppar. För zink (Zn) gäller att underskott på zink ofta även innebär lågt järnvärde. Zink är viktig för fertiliteten och en viktig komponent i bröstmjölken. En brist på mineralen mangan (Mn) kan tom ge upphov till anemi (blodbrist). Mineralkedjan illustrerar de olika mineralernas samverkan.

FeMineral ger dig:

✓ Lättupptagligt järn.

✓ Mangan, molybden, zink, krom, koppar.

✓ Vitaminerna B1, B2, B6, B9, B12, C och D.

✓ Spårämnena bor, jod och selen.

✓ 16 väl beprövade beprövade hälsosamma örter i vår folktradition.

✓ Den adaptogenrika växten Rysk Rot som snabbt ger energi och balans.

Share This