Om Svenskas Örtmedicinska Institutet

Över 30 års forskning bakom de unika adaptogenprodukterna

Svenska Örtmedicinska Institutet har i över 30 år framgångsrikt utvecklat och tillverkat effektiva och trygga produkter med väldokumenterad effekt; bland annat Kan Jang, Chisan, Rysk Rot och Artic Root. All produktion – från växtråvara till färdig produkt – sker i Vallberga söder om Halmstad.

Vår anläggning är certifierad för produktion av växtbaserade läkemedel enligt både GMP (Good Manufacturing Practice) och API (Active Pharmaceutical Ingredient).

Certificates for good manufacturing practice and active pharmaceutical ingredients

Vår verksamhet grundar sig på:

✓ Över 30 års praktisk erfarenhet av utveckling och tillverkning av växtbaserade läkemedel och kosttillskott.
✓ Långvarigt samarbete med forskare inom biomedicin vid universitet och institutioner i Sverige och utomlands, samt ett omfattande internationellt nätverk.
✓ Eget forskningsbibliotek – ett av Europas största inom medicinal växter med över 7 000 volymer.

Vår grundfilosofi är att söka positiv samverkan mellan olika naturliga biologiskt aktiva ämnen för att finna bättre och mer e ektiva produkter.

två kvinnor i labbet på svenska örtmedicinska institutet
Behållare med brun vätska i shis labb
SHI labbet - koppartankar

Svenska Örtmedicinska Institutet har visat och dokumenterat adaptogeners huvudsakliga verkningsmekanism från cellnivå till organismnivå. Institutet är världsledande inom området adaptogener med fler än 50 publicerade vetenskapliga artiklar. Professor Alexander Panossian leder vårt forskningsteam i Vallberga sedan 20 år.

Georg Wikman i biblioteket
Arbetare i SHI labbet
Svenska Örtmedicinska Institutets labb - kvinna vid maskin
Vi har sedan många år ett omfattande informationsutbyte och samarbete med kvalificerade forskare och specialister i bl a Skandinavien, Tyskland, Ryssland, Holland, Kina, USA och Australien. I Vallberga äger vi ett av Europas största forskningsbibliotek inom medicinalväxter med över 5 000 volymer.

Över 30 års forskning bakom de unika adaptogenprodukterna

Svenska Örtmedicinska Institutet har i över 30 år framgångsrikt utvecklat och tillverkat effektiva och trygga produkter med väldokumenterad effekt; bland annat Kan Jang, Chisan, Rysk Rot och Artic Root. All produktion – från växtråvara till färdig produkt – sker i Vallberga söder om Halmstad.

Vår anläggning är certifierad för produktion av växtbaserade läkemedel enligt både GMP (Good Manufacturing Practice) och API (Active Pharmaceutical Ingredient).

Certificates for good manufacturing practice and active pharmaceutical ingredients

Vår verksamhet grundar sig på:

✓ Över 30 års praktisk erfarenhet av utveckling och tillverkning av växtbaserade läkemedel och kosttillskott.
✓ Långvarigt samarbete med forskare inom biomedicin vid universitet och institutioner i Sverige och utomlands, samt ett omfattande internationellt nätverk.
✓ Eget forskningsbibliotek – ett av Europas största inom medicinal växter med över 7 000 volymer.

Vår grundfilosofi är att söka positiv samverkan mellan olika naturliga biologiskt aktiva ämnen för att finna bättre och mer e ektiva produkter.

Två kvinnor i labbet på Svenska Örtmedicinska Institutet
Behallare med brun vätska i SHI:s labb
SHI labbet - koppartankar

Svenska Örtmedicinska Institutet har visat och dokumenterat adaptogeners huvudsakliga verkningsmekanism från cellnivå till organismnivå. Institutet är världsledande inom området adaptogener med fler än 50 publicerade vetenskapliga artiklar. Professor Alexander Panossian leder vårt forskningsteam i Vallberga sedan 20 år.

Georg Wikman i biblioteket
Arbetare i SHI labbet
Svenska Örtmedicinska Institutets labb kvinna vid maskin
Vi har sedan många år ett omfattande informationsutbyte och samarbete med kvalificerade forskare och specialister i bl a Skandinavien, Tyskland, Ryssland, Holland, Kina, USA och Australien. I Vallberga äger vi ett av Europas största forskningsbibliotek inom medicinalväxter med över 5 000 volymer.
Share This